Sens&Sans #9

Det fotografiske mentorprogrammet Sens&Sans stiller nå ut høstens resultater.
Gjennom høsten 2014, og under ledelse av fotograf Hans-Olav Forsang, har 13 fotografer arbeidet med hvert sitt individuelle temaprosjekt.

– Med temaer relatert til blod, psykisk helse, døden og gamle menneskers livsdrømmer, portrettering av røykere og små fenomener vi ofte går forbi i hverdagen, ønsker vi å sette følelseri i sving og få folk til å stoppe opp litt i julestria, sier Forsang om utstillingen som nå vises på DogA i Oslo.

Sens&Sans er et tre måneders fotografisk mentorprogram
utarbeidet og ledet av Hans-Olav Forsang. Programmet bygger på ideen om at en gruppe arbeider med individuelle temaprosjekter som ender opp med en felles utstilling og bok.

- Sens&Sans legger stor vekt på å gjøre deltakerne trygge og kompetente til å utvikle sitt virkelige potensiale, sitt eget bildespråk, sin personlige evne til å fortelle historier og bli i stand til å stole på egne vurderinger og valg.

Denne høstens deltagere på mentorprogrammet har vært Ina Kristine Andersen, Kari-Grete Alstad, Pål A. Berg, Franca Chiesa, Julie Cappelen, Hege Finsrud, Anne Håskoll Haugen, Susanne Hætta, Lene Kallum, Nicolay Nickelsen, Therese Dorothea Rørvik, Maria Natalie Skjeset og Torfinn Weisser.

- Deltakerne blir først og fremst plukket ut i forhold til interesse og ambisjoner.
Det er ingen formelle krav til bakgrunn og kvalifikasjoner og det har vært med
både profesjonelle fotografer og de som nettopp har begynt å fotografere. Prosessen har gang på gang vist at den gir stort utbytte uansett bakgrunn, i alle fall så lenge engasjementet og lysten er tilstede.

Sens&Sans samarbeider med =OSLO (Norges første gatemagasin og et talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.) Salg av det første eksemplaret av hvert bilde på utstillingen går som støtte til =OSLO og deres viktige samfunnsbidrag.

Utstillingen henger til og med 31. desember.
Hans-Olaf Forsang lover et ærlig perspektiv på liv og død.

- Mange av bildene har mørke og mystiske elementer, men er desto mer interessante for betrakteren.
Franca Chiesa -
Franca Chiesa
Ina Kristine Andersen -
Ina Kristine Andersen
Lene Kallum -
Lene Kallum

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu