Disse fikk støtte til prosjektene sine

Vi har fordelt vårens utstyrsstipend. Et uventet stort antall søkere og et imponerende nivå gjorde jobben vanskeligere enn vi hadde trodd.
Ikke mindre enn 50 søknader kom inn, og siden dette er første gang vi deler det ut, og det ikke var kjent, er vi overrasket over søkermengden. Samtidig var det var så mange gode prosjekter, verdige prosjekter og viktige prosjekter, at vi som jobbet med å finne de aller beste, flere ganger sa at vi burde hatt mye større midler. Det har vi dessverre ikke, så vi måtte gjøre noen strenge prioriteringer.

Dette er første gang vi deler ut utstyrsstipend, men det er ikke siste. To ganger i året framover vil vi lyse ut og tildele til svært verdige prosjekter. Utstyrsstipendet er ikke en tildeling av penger, men tildeling av nødvendig utstyr, hjelp til print og annet som Foto.no kan bidra med.

Den totale potten til stipendet er 40 000 kroner hver gang, så det sier seg selv at det er svært begrenset hvor mange vi kan hjelpe, men vi fikk plass til tildelinger til to verdige prosjekter for vårens stipend. Det er to veldig ulike prosjekter, selv om begge dokumenterer mennesker.

De to tildelingene er:
Nima Taheri med prosjektet Tilbake til Slettheia. Han ønsker å fortelle historier som omhandler oppvekstvilkår, sosiale forskjeller og menneskers skjebne. Prosjektets mål er å skape bevissthet rundt sosiale forskjeller gjennom å følge historiene til noen av de som vokste opp i Kristiansands mest belastede område på 80-tallet.

Linn Olsen med Lofotsjeler. Prosjektet handler om å forevige eldre mennesket med en tilhørighet til Lofoten og som har bidratt i samfunnet på en eller annen måte og har vært med å bygge opp både plassen og kulturen.

I tillegg til utstyr, kan det også være at disse prosjektene får litt ekstra oppmerksomhet fra oss. Hvilken form det vil ta, kan vi ikke si noe om ennå, men vi føler jo et visst ansvar for å heie disse fram.

Vi vil gjerne takke alle som sendte inn søknader. Alle vil få en tilbakemelding fra oss i løpet av få dager, og mange av dere kan med fordel søke på nytt til høsten.

Har du et godt prosjekt du drømmer om å gjennomføre, men som trenger noe ekstra for komme i gang, er det bar å følge med her på Foto.no når vi åpner for nye søknader i slutten av april.
Foto: Nima Taheri -
Foto: Nima Taheri
Fra prosjektet "Tilbake til Slettheia"
Foto: Linn Olsen -
Foto: Linn Olsen
Fra Prosjektet "Lofotsjeler"
Foto: Nina Lærde -
Foto: Nina Lærde
Linn Olsen
Foto: Sully Reed. -
Foto: Sully Reed.
Nima Taheri

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu