Pressemelding
Dette er en pressemelding! Innholdet i denne teksten representerer ikke nødvendigvis foto.nos syn på innholdet.

Fotoboklansering Tronsmo: Line Bøhmer Løkken & Mariken Kramer!

Forlaget Multipress presenterer med dette sine to siste utgivelser samtidig! Fotobøkene "Immersed in Stone. Black Ice" av Line Bøhmer Løkken og "The Eyes that Fix You in a Formulated Phrase" av Mariken Kramer presenteres av billedkunstner og fotograf Hedevig Anker, i en samtale med begge kunstnerne. Etterpå vil kunstnerne signere bøker til alle som vil ha.
Line Bøhmer Løkken snakker om en sanselig erfaring når hun beskriver sitt fotografiske prosjekt Immersed in Stone. Black Ice, en bok bestående av 53 i hovedsak svart/hvitt-fotografier av fjell, stein, snø og isbreer mørke av svart grus. Bildene er tatt underveis på en flere dagers vandring utenom allfarvei i Jotunheimen nasjonalpark, uten annet mål enn å la kameraet være mest mulig ett med vandrerens ulike syns- og kroppsinntrykk i møte med et landskap som framstår som både sublimt, monotont, fremmed og ugjestmildt.
Om ikke landskapet er et mål for estetisk forskjønnelse eller opphøyelse i Løkkens fotografier, hva er det da? Løkken snakker om en kroppslig kunnskap, om billedobjektets materialitet og det prekære i steinens stabilitet og bæreevne – om å «erfare områdets fysiske karakter».
Immersed in Stone. Black Ice legger fram en erfaring av verden utenfor fornuften og språket; fotografiene er sporene etter en tenkning gjennom landskapet, mest mulig på dette landskapets premisser – fordi det er der, og fordi det fremdeles står til å redde. (fra tekst: Arve Rød)

I sin nye bok "The Eyes that Fix You in a Formulated Phrase" har Mariken Kramer tatt utgangspunkt i sin fars lysbildearkiv. Hun har kombinert et lite utvalg av hans bilder sammen med egne tekster og stilleben av objekter fra sin oppvekst. Kramer er selv et gjentagende motiv i boka, sidestilt med avfotograferinger av mennesker faren tok på reiser og på steder familien bodde; steder i Norge, Bangladesh, Sør-Afrika, Nepal m.fl. Gjennom "The Eyes that Fix You in a Formulated Phrase" foretar Kramer en sammenstilling mellom et indre og et ytre blikk. Hun knytter dette opp mot diskusjonen rundt biografien og undersøker hvordan vår selvforståelse konstitueres gjennom en stadig forhandling mellom de andres vurderinger/fordommer og vår egen fortelling om oss selv. Ved å sammenstille det historiske med det fiktive og det dokumentariske med det iscenesatte setter hun søkelys på hvordan fotografiet og det tekstuelle, i likhet med identitet, alltid er en fortolkningspraksis. I sin søken etter å gjenfinne noe av det som var henne, er det likevel kun en konstruksjon som finner sted. Tittelen på prosjektet er hentet fra en strofe i T.S. Eliots dikt, "The Love Song of J. Alfred Prufrock".

Hjertelig velkommen!
 -
 - Immersed in Stone. Black Ice
Immersed in Stone. Black Ice
 - The Eyes that Fix You in a Formulated Phrase
The Eyes that Fix You in a Formulated Phrase

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu