Kommersielt innhold

Vi vil vise dere mer av det som skjer i butikken, arrangementer og andre aktiviteter som ikke nødvendigvis er redaksjonelle, og vil merke dette framover
Siden desember 2016 har Foto.no drevet nettbutikk ved siden av den redaksjonelle aktiviteten (eller er det omvent, at vi har drevet redaksjonell aktivitet ved siden av butikken). 1. april åpnet vi fysisk butikk i Oslo, og det skjer ganske mye på de områdene.

Mye av det som skjer der er av interesser for dere som leser foto.no, men vanskelig for meg som redaktør å forsvare redaksonelt.

Da vi åpnet butikk var det mange som var skeptiske og redde for at den redaksjonelle delen av foto.no bare ville bli en reklamekanal for butikken. Det synes jeg vi ha klart å unngå, men jeg skal ikke nekte for at det er stort ønske om at jeg kan skrive litt mer om det som skjer i butikken, nye spennende produkter, arrangementer, kurs osv.

Dette blir det nå, men for å være helt tydelige på hva som er redaksjonelt innhold og hva som ikke er det, altså ting vi publiserer i henhold til pressens etiske regelverk for uavhengighet osv, og hva vi publiserer fordi vi ønsker å formidle et mer kommersielt budskap, vil den siste kategorien bli tydelig merket "Kommersielt innhold".

Det betyr ikke at disse sakene er ren reklame, men det er saker som jeg, som redaktør, med pressens etiske regelverk å forholde meg til, ikke har kunnet forsvare redaksjonelt.

Det kan være flere grunner til det, og i dag publiserer vi en artikkel om videofotografer som har skiftet system til Olympus. Det er en interessant sak i seg selv, men i og med at de jeg har snakket med er Olympus-ambassadører og det var Olympus Norge som tok initiativ til saken, er det naturlig å merke den spesielt.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer. Hensikten med det er både å kunne publisere informasjon vi ikke har kunnet publisere til nå, og å være helt tydelige overfor dere om hva som er hva, så ingen trenger å lure.


PS. En liten systemfeil har gjort at kommersielt innhold ikke merkes på forsiden, bare inne i artikkelen. Det skal vi få rettet på.
 -
Artiklene vil ha annen bakgrunnsfarge og være tydelig merket både på forsiden og inne i artikkelen.

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Erik F.
Ja. Det er svært utbredt, og merkingen er ofte så som så.
Jeg har vært journalist mer eller mindre i 13 år, og irriterer meg grenseløst over kommersielt innhold som er for dårlig merket eller ikke merket i det hele tatt(veldig mange blogger som omtaler produkter er sponset uten at det oppgis). Hvis man ikke vet hva som er redaksjonelt og hva som ikke er det, undergraver man troverdigheten til pressen generelt.

I digitale medier, der annonseinntektene er lave, er man avhengig av andre inntektskilder, og da bruker man metoder som dette.

For meg var det viktig, både for integritet og nattesøvn, at det merkes ordentlig og at jeg fortsatt har kontroll på hva som publiseres der.

På samme måte som vi bare har annonser for oss selv, som vi derfor ikke får betalt for, skal vi heller ikke har slike saker som vi får betalt for. Alt skal være for å fremme kjennskapen til butikken, arrangementene eller foto.no generelt.

Se på det som en måte å holde liv i det uavhengige, redaksjonelle stoffet, som ikke vil bli nedprioritert på grunn av dette.
12.2.2018
Torbjørn A.
Det er nok ein del gråsoner her, og eg såg ikkje i farten at akkurat denne saka var omtale av eit arrangement. Men ofte er slikt "kommersielt innhold" laga av reklamebyrå, og er meint som reklame. Mange nettaviser bruker dette i stor grad, truleg fordi det i mange tilfelle har større tyngde enn meir slagordprega reklame.
12.2.2018
Erik F.
Hei Torbjørn.

Det er fordi folk flest asossierer reklme med noen annet enn en artikkel.

Dette er skal ikke bli korte slagord og vignetter, men artikler som inneholder informasjon som også er til nytte for leserne, men som bryter med pressens etiske regelverk og derfor ikke egner seg som redaksjonelt innhold.

Det kan være noe så enkelt som en sak om ukens arrangementer i butikken, med oversikt over hva vi arrangerer. Det kan jeg faktisk ikke skrive om redaksjonelt uten samtidig å skrive om tilsvarende arrangementer fra alle andre fotobutikker, og siden det passer litt dårlig, velger vi å merke det på denne måten.

Er det reklame? Tja. Hadde jeg skrevet på akkurat samme måte om andres arrangement hadde det ikke vært det, så den eneste forskjellen er at jeg skriver om det vi driver her hos oss.

Så må jeg si meg uenig i at det er "reklame kamuflert som redaksjonelt innhold". Hvor er kamuflasjen? Er ikke både denne artikkelen, og merking av artiklene det gjelder det motsatte av "Kamuflert som redaksjonelt innhold"?
12.2.2018
Torbjørn A.
Kvifor bruke eufemismen "kommersielt innhold"? Kva er gale med det langt meir dekkande uttrykket "reklame"? Reklame som er kamuflert som redaksjonelt stoff, er framleis reklame.
12.2.2018
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu