Nye regler for droneflyging

Fra 1. januar i år, gjelder nye regler når du flyr droner. Her er det som gjelder.
De nye reglene tredde i kraft ved nyttår, og er felles for hele EU/EØS, noe som vil gjøre det langt lettere å ta med seg dronen til andre Europeiske land, eller hvis du jobber kommersielt, så vil du kunne ta oppdrag også i utlandet.

I de nye reglene skilles det ikke lenger mellom privat eller kommersiell flygning. Det er med andre ord hva du gjør, og hva du flyr som avgjør hvilken kategori du havner i.

Les også: Litt redd for å fly drone? Vi hjelper deg i gang.

Flyoperasjoner blir delt inn i tre kategorier: Åpen, spesifikk og sertifisert.
Åpen: Droner under 25kg totalvekt. Du kan ikke fly høyere enn 120m og du må ha visuell kontakt med dronen til enhver tid. Dette er den vanligste kategorien, og vil være den vanlige fotograferingsoppdrag vil falle inn under.
Spesifikk: Dette er for oppdrag med høyere risiko, eller hvis du kravene til vekt, høyde eller visuell kontakt i åpen kategori ikke oppfylles.
Sertifisert: Her er ikke regelverket på plass ennå, men denne vil omfatte operasjoner som vanligvis assosieres med bemannet flygning, slik som transport av gods eller passasjerer.

De fleste vil fly i åpen kategori. Denne er delt inn i tre: A1, A2 og A3. Dette skriver luftfartstilsynet om de ulike underkategoriene.

A1: «Over folk»
I denne underkategorien kan du fly med:
C0- eller C1-merkede droner.
Selvbygde droner opp til 250 g som flyr saktere enn 19 m/s.
Droner opp til 250 g som kom på markedet før 1. januar 2023.
Fram til 1. januar 2023 kan du også fly med droner som veier mindre enn 500 g (også selvbygde).

Med C1-droner og droner over 250 gram skal du ikke fly over andre personer.

A2: «Nærme folk»
I denne underkategorien kan du fly med:
C2-merkede droner.
Fram til 1. januar 2023 kan du også fly med droner som veier mindre enn 2 kg.

Med C2-droner skal du holde 30 meter horisontalt avstand fra andre personer og 5 meter avstand når du flyr i saktemodus. Med ikke-CE-merkede droner opp til 2 kg må du holde 50 meter avstand.

A3: «Unna folk»
I denne underkategorien kan du fly med:
C2-, C3-, og C4-merkede droner.
Med droner opp til 25 kg som er selvbygd eller tilgjengelig på markedet før 1. januar 2023.

Innen A3 må du holde minst 150 meter avstand til bolig-, nærings-, industri- eller rekreasjonsområder. Det skal ikke være andre personer til stede enn de som er involvert i droneflygingen. Hvis det kommer noen inn i området der du flyr, skal du holde minst 30 meter avstand og følge 1:1 regelen.

Krever registrering og sertifisering
Alle typer droner som veier mer enn 250 gram eller har kamera, må registreres. For alle droner som veier mer enn 250 gram må piloter ta nettkurs og netteksamen. Operatøren må merke dronene sine med operatørnummer.

Registrering og sertifisering kan gjøres på luftfartstilsynets sider for nettopp dette, flydrone.no. Her kan du både ta kurs og eksamen for A1 og A3. Det er med andre ord blitt veldig enkelt å gjøre dette. For A2 er det litt mer komplisert, da den krever praktisk erfaring og oppmøte på en trafikkstasjon for en endelig prøve.

C-merking
Her kommer den kompliserte delen av det nye regelverket. Framover vil nye droner være merket med en C-merking, som sier hvilken kategori den er i, og dermed hvilke regler som gjelder for den. Det er en velkommen nyhet, da det er mye enklere å vite hva man kan og ikke kan gjøre.
Utfordringen er med eksisterende droner som ikke har slik merking. Fram til og med 2022 kan disse brukes som nevnt over, men etter 2023 er overgangsreglene over.

VI har snakket med Hans Petter Heimro, flyoperativ inspektør ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Han kan klargjøre regler som gjelder for umerkete droner:
Droner uten C merking solgt før 1. jan 2023 betegnes her som «Legacy» og «overgang». Her gjelder følgende:
- Alle droner under 25 kg vil alltid kunne flys i underkategori A3. C-merking ikke nødvendig.
- Alle droner under 250 gram vil alltid kunne flys i underkategori A1. C-merking ikke nødvendig.
- Droner uten C-merking som veier 250 - 500 gram vil kunne flys i A1 frem til 1. januar 2023. Etter det A3.
- Droner uten C-merking som veier 500 gram – 2 kg vil kunne flys i A2 frem til 1. januar 2023. Etter det A3.

I utgangspunktet kan du ikke få etter-merket en eksisterende drone, men det vil være mulig for droneprodusenten å oppgradere dronen din, slik at det i praksis blir en ny modell som så kan få nødvendig merking. Det kan gjøres ved at dronen sendes inn til et autorisert verksted, eller i noen tilfeller kanskje med et oppgraderingssett du kan montere selv, eller til og med bare med en programvareoppdatering. Dette vil variere fra modell til modell, og ingen har noen løsning på plass ennå. Vi vet at DJI jobber med å til dette.

Hva med gammel sertifisering?
Har du en RO2- eller RO3-sertifisering fra før, må du likevel ta ny sertifisering etter det nye regelverket. Men du har litt tid på deg. Krav om den nye sertifiseringen gjelder ikke før 1. januar 2022, så du har tid på deg til å ta sertifiseringen, og kan fly med gammel sertifisering fram til da.

Les mer om det her.


Oppsummering
• Nye regler har tredd i kraft, men overgangsregler gjelder en periode.
• Fra 2023 skal alle droner som selges ha merking som sier hvilken kategori de tilhører. Det vil ikke bli ulovlig å fly umerkete droner, men noen begrensninger gjelder
• Alle droner med kamera må registreres
• Skal du fly noe som er tyngre enn 250g, må du ha sertifisering. Det kan gjøres på flydrone.no
• I tabellen til høyre (klikk på den for å se den i stort format) kan du få en oversikt over hva som gjelder.

Hvor finner jeg mer informasjon?
Luftfartstilsynet har mye informasjon på sine sider. De gir ganske god oversikt over hva som gjelder, men du må kanskje lese litt rundt på sidene der for å få skikkelig oversikt.

Gå til luftfartstilsynet.no, og velg «Droner» fra menyen. Der finner du det meste du lurer på. Eller gå hit for en raskere gjennomgang.

Sidene omtaler bare droner, men regelverket gjelder for alle ubemannede luftfartøy, altså også fjernstyrte fly og helikoptre.

Her finner du en video (på engelsk) fra EUs luftfartstilsyn (EASE) med en rekke spørsmål og svar om de nye reglene.

 -
 -
Oversikt over hva du kan gjøre med ulike sertifiseringer og dronekategorier.
 -
Hans Petter Heimro, flyoperativ inspektør ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu