Foto-Norge på banen

I en kommentar/pressemelding orienterer Foto-Norge om organisasjonens fremdrift.
Morten Løberg i fotografi.no inviterte til debatt for en stund siden, med spørsmål om vi var et supperåd - siden lite skjedde. Da tenkte vi at det i det minste var på tide med en liten oppdatering, her er en pressemelding:

Foto-Norge er på banen
Fellesorganisasjonen Foto-Norge hadde styremøte i begynnelsen av mars. Sentrale saker var bl.a. økonomi, prosjekter og et felles sted å være.
I 2014 utløper husleiekontraktene både for Fotografiens Hus og Fotogalleriet, og det er stor enighet i styret om at man må finne et sted hvor flere av organisasjonens medlemmer kan holde til. Det settes nå i gang en prosess for å få fram ønsker og behov om plass og aktiviteter, så skal en gruppe arbeide videre med å undersøke både lokaliteter, drift, økonomi, osv.

Foreløpig drives organisasjonen på lavt bluss. De fikk 175 000 kroner fra Norske Fagfotografers Fond ved årsskiftet, og med en startkontingent på beskjedne 5000 kroner fra hvert medlem blir det ikke all verdens penger å rutte med. Noe gikk til deltakelse på årets fotomesse på Lillestrøm og noe går med når Foto-Norge i september aktivt skal være med i "Bok sentrum" - selvfølgelig med fotobøker, hvordan produsere dem, hvordan utgi dem, osv.

Foto-Norge skal framover arbeide for å få til en Nordisk Råds Fotopris, i samarbeid med fotografiske organisasjoner i Sverige, Danmark, Finland og Island. En slik pris vil kunne bety mye, både for fotografene som får prisen (300 000 kroner), for medieoppmerksomhet for fotografiet og for fotografiets anerkjennelse. En pris fra Nordisk Råd vil henge høyt. Samarbeidet med organisasjoner i de andre nordiske landene vil også være viktig. Et første møte er allerede holdt i Oslo.

Arbeidet er også startet for å etablere kontakt med det offentlige, f.eks. kulturdepartementet og næringsdepartementet. Med ca. 5000 medlemmer i ryggen vil Foto-Norge ha større slagkraft enn fotomiljøet noen gang tidligere har hatt. Et nettsted er en selvfølge for enhver organisasjon, Foto-Norge håper å ha førsteutgaven av sine nettsider på plass i løpet av mars.

Selv om Foto-Norge ikke har noen konkrete innslag under Nordic Light i Kristiansund i begynnelsen av mai, eller på Fotografiets Dag i Horten 28. august, så vil flere av medlemsforeningene, styremedlemmer og andre i større grad enn noen gang være til stede. Dette betyr at samholdet i miljøet stadig styrkes, noe som er en vesentlig grunn til at fellesorganisasjonen ble dannet.

- Med begrensede ressurser (foreløpig!) er det nødvendig at vi iler langsomt, sier pressekontakt Knut Førsund. - Det er gått 30-40 år siden et samarbeid i fotomiljøet ble et tema, og om vi bruker noen få år til på å komme ordentlig i gang, så må vi ha tålmodighet til det!
Per Solrud - Det første styret i Foto-Norge
Det første styret i Foto-Norge
Per Solrud
Fra venstre foran: Anders Henriksen, Ingrid Nilsson, Rolf Schjesvold, Eivind Lentz, Arthur Sand. Bak fra venstre: Bård Ek, Knut Førsund, Roderick Ewart

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu