Fotoutdannelsen i Norge raseres

Fra 2015 foreslår departementet å omgjøre MK fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program. Per Balch-Barth mener fagmiljøene må komme på banen og protestere mot nedleggelsen.
Fredag 15. mars la utdanningsminister Kristin Halvorsen frem stortingsmelding med skolen som tema. På rett vei - kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 20 (2012-2013).
På side 113-114 omhandles Utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon. Det er etablert som et yrkesfag og har rekruttert blant annet elever til et lærlingeløp som fotograf med avsluttende svennebrev.

Fra 2015 foreslår departementet å omgjøre MK fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program.
Fotoutdannelsen for elever fra 16-18 år foregår i praksis på Medier og kommunikasjon. Her foregår det en yrkesfaglig undervisning med fokus på fotografi som yrke og linjen er en forutsetning for videre studier ettervideregående. Med det nye forslaget vil rekrutteringen i praksis stoppe helt opp og for foto- design- og filmbransjen vil dette få store konsekvenser.

· Det vil i realiteten fjerne mange fotointeresserte elever fra en praktisk og naturlig tilnærming til faget.
· Faget Prosjekt til fordypning forsvinner. Det er i realiteten her utplassering i bedrift og praksis i faget har foregått.
· Det blir 30 elever i klassen mot tidligere 15.
· Undervisningen blir teorisert og veileding i verksteder og studioer forsvinner.

Medier og kommunikasjon har i realiteten aldri hatt et løp med to år i skole og to år i lære som er det vanlige på yrkesfag. Mediebransjen er mye mer komplisert enn mange andre yrkesfag og det er naturlig at elevene er eldre og mer modne før de kommer ut i arbeidslivet.
Elevene er skoleflinke og ambisiøse og mange velger generell studiekompetanse og et videre studieløp mot en Bachelorgrad. MK er derfor et hybridløp, men elevene kommer seg ut iarbeidslivet.

Stortingsmeldingen skal opp i Stortinget før sommerferien og det er viktig at fagmiljøene kommer på banen og protesterer mot nedleggelsen. Det er yrkene som tar i mot nye kollegaer, og selv om de kommer fra fagskoler og høyskolesystemet så har de hatt ungdomstiden sin påMedier og kommunikasjon!

Stortingsmeldingen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20...?id=717308

Per Balch-Barth
fagkoordinator Medier og kommunikasjon
Nannestad videregående skole
Per Balch-Barth - Fotoelev Susanne Harstad fotograferer mat.
Fotoelev Susanne Harstad fotograferer mat.
Per Balch-Barth

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Anine S.
Jeg hadde aldri fått lærlingplass eller klart å bygge opp en portofølje om det ikke hadde vært for MK og den kunnskapen lærerne sitter med. Per har hjulpet og støtta meg siden 1. vgs. Det er jo som mange andre yrkesretta linjer, man må jobbe for å komme seg noe sted! :)
25.3.2013
Fredrik M.
Et foredrag av Ken Robinson er fint, men hvis fotografene mener at dette bør motarbeides må de være beredt til å investere flere tusen arbeidstimer og flere millioner kroner.

Er de det?
23.3.2013
Sven Ove T.
Ja, dette er ikke lett. Sir Ken Robinson kan kanskje lyse opp problematikken. Se TED.com.

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_...digms.html

Har en følelse at Ansel Adams manglet noen diplomer.
20.3.2013
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu