• 6
  165 = Krabbehegre = Butroides striata = IMG_4802
  Roar Kneppen
 • 1
  Torstein Johansen
 • 2
  Blåmeis på farten
  Hans Martin Øvre
 • 2
  Sivspurv
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Heipiplerke
  Hans Martin Øvre
 • 2
  Havørn
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Blåmeis
  Hans Martin Øvre
 • 2
  Myrhauk
  Hans Martin Øvre
 • 2
  Syngende jernspurv
  Hans Martin Øvre
 • 0
  Grågås inn for landing
  Hans Martin Øvre
 • 5
  Rødstilk på fisketur
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Granmeis
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Nærkontakt
  Hans Martin Øvre
 • 3
  Stokkand
  Hans Martin Øvre
 • 4
  Finsk Havørn
  Sindre Andre Henriksen Nedrevåg
 • 1
  Stokkand som tar av fra vannet
  Hans Martin Øvre
 • 2
  Krikkand inn for landing
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Skjeand
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Gluttsniper
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Tårnseiler
  Hans Martin Øvre
 • 4
  Krikkender
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Jaktende hegrer
  Hans Martin Øvre
 • 1
  Frokost i sivet
  Hans Martin Øvre
 • 6
  Hegre som letter
  Hans Martin Øvre
 • 0
  Vaktsom hegre
  Hans Martin Øvre
 • 3
  Rødnebbterne med Fisk
  Sindre Andre Henriksen Nedrevåg
 • 5
  Havørn tar av på Mjelle
  Sindre Andre Henriksen Nedrevåg
 • 3
  Toppand
  Torstein Johansen
 • 6
  Gråsisik
  Sindre Andre Henriksen Nedrevåg
 • 0
  Fiskeørn
  Hans Martin Øvre
Åpne uskalert versjon i eget vindu