Utstilling
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

"Gjennom linsen" på Teknisk museum

På Teknisk museum åpner en utstilling med utdrag fra Knudsens gigantiske og unike fotosamling

Teknisk museum drifter en unik fotosamling som Sparebankstiftelsen DnB NOR kjøpte i 2008 for 75 millioner kroner. Det er nærmere fire ganger så mye som de offentlige kunstmuseene kan bruke årlig til innkjøp av kunst. Fotosamlingen er en av Europas største, med over fire millioner fotografier, fotoutstyr og filmer. Et første steg for å gjøre samlingen tilgjengelige for alle, er å vise et utvalg fra den i utstillingen Gjennom linsen – Arne Knudsens samling på Teknisk museum.

– Vi har kjøpt fotosamlingen fordi den viser utviklingen av Norge fra 1880-årene og frem til nå – den dokumentariske verdien er enorm. Samlingen fortjener å bli sett og tatt i bruk, derfor er vi glade for avtalen med Teknisk museum. Museet har mange besøkende, i tillegg til fagfolk som kan forvalte fotosamlingen på best mulig måte, sier Frode Helgerud, direktør i Sparebankstiftelsen DnB NOR.

- Vi skal legge til rette for at alle, blant andre forlag, skoleelever, forskere, hobbyhistorikere og museer kan få tilgang til dette unike materialet. Vi satser også på å bruke samlingen som utgangspunkt for flere utstillinger, sier Hans Weinberger, direktør ved Norsk Teknisk Museum.

Utstillingen
Utstillingen tar utgangspunkt i samlingens mangfoldighet, og viser alt fra Wilses håndkolorerte kunstverk til dokumentasjon av norsk industri, scenekunst, arkitektur og norske skiferier i fjellheimen i perioden 1880 til 2005. Utstillingen skal stå til 4. oktober.

Samlingen
Samlingen var Arne Knudsens livslange prosjekt. Den består av rundt 4,5 millioner fotografier som dokumenterer norsk historie. Motivene er både fra betydningsfulle begivenheter, hverdagslivet og byggingen av industrien i Norge. Samlingen inneholder også flere tusen eksemplarer av fototeknisk utstyr, blant annet serier med Leicakameraer, og mer enn 300 dokumentarfilmer.

Samlingen driftes av Teknisk museum
For at flest mulig skal få glede og nytte av samlingen har Sparebankstiftelsen deponert den hos Teknisk museum for minimum 50 år fremover. Museet er i mål med det omfattende arbeidet med å flytte samlingen til museet. Nå starter jobben med å konservere, digitalisere og dokumentere før bildene blir plassert i museets nye, spesiallagede magasin. Ved overtakelsen av samlingen i 2008 var omkring 10 prosent av samlingen registrert og digitalisert. Museet står derfor foran et omfattende registreringsarbeid for å gjøre større deler av samlingen tilgjengelig digitalt. Magasinene tas i bruk i løpet av 2009. I løpet av 2009 vil de registrerte delene av samlingen også bli søkbare på internett via en egen nettportal. I første omgang vil samlingen bli søkbar på museenes felles søkeside for samlinger ”Digitalt Museum” som lanseres i mai 2009.

Bildebyrå
Teknisk museum satser stort på salg av bilder for å finansiere arbeidet med å gjøre samlingen mest mulig tilgjengelig nå og i fremtiden. De viktigste målgruppene er forlag og andre virksomheter med behov for bildedokumentasjon. Bildene fra samlingen kan i dag bestilles per telefon. Løsningen for salg av digitale bilder lanseres på vårparten.

En ustoppelig samler
Arne Knudsen syklet som 13-åring til Tyskland for å kjøpe sitt første kamera, et Zeiss Ikonta. Deretter var han ustoppelig. Så sterk var hans interesse for fotografiet som kommunikasjonsmedium at han etter hvert begynte å kjøpe inn andres samlinger. Derfor kan han nå overlevere en unik samling med bilder og gjenstander fra 1880 til i dag.

- Dette har vært mitt livsverk. For meg var det en forutsetning for salget at samlingen forblir samlet, at den gjøres tilgjengelig og at den blir godt ivaretatt for fremtiden, sier Arne Knudsen.

Ut fra gjenstandene og fotomaterialet kan man lese historiene om fototeknisk utvikling, fotografiets utvikling og mange historier om begivenheter i Norge og verden. Her finnes blant annet fascinerende små spionkameraer som Stasi brukte i sin etterretning og knapphullskamera som ble brukt som skjult kamera. Mange av bildene er tatt med gamle kameraer fra samlingen.

Om Sparebankstiftelsen DnB NOR:
Sparebankstiftelsen DnB NOR er en ideell stiftelse som gir penger til tiltak som mange får glede av. Stiftelsen eier over 11 prosent av DnB NOR-konsernet og pengene som gis til allmennyttige formål kommer fra utbyttet på DnB NOR-aksjer. I løpet av 2008 vil stiftelsen dele ut gaver for 110 millioner kroner.

I tillegg til gavetildelingene, støtter stiftelsen allmennyttige formål gjennom samfunnsnyttige investeringer, som kjøpet av Arne Knudsens fotosamling. Videre investerer stiftelsen i billedkunst, som er deponert ved norske kunstmuseer, og i strykeinstrumenter som disponeres av norske musikere.

Mer informasjon på: www.sparebankstiftelsen.no

Om Arne Knudsen:
Arne Knudsen står selv som fotograf bak størstedelen av samlingen. Han fortsetter nå sin profesjonelle virksomhet i Knudsens Fotosenter som i år feirer 50-års jubileum. Han har vært engasjert i arbeidet for fotografiske rettigheter nasjonalt og internasjonalt i hele sin karriere. Han har også vært leder for Norske Reklamefotografer i mange år. Hans bilder dokumenterer primært hverdagsliv, industri og kommunikasjon i perioden 1950 frem til i dag. I tillegg kommer hans unike bilder fra perioden som Nobelkomiteens og Slottets faste fotograf. Han har blant annet nylig hatt en utstilling i Oslo Rådhus som belyste monarkiet og fotografiet.

Om Teknisk Museum:
Stiftelsen Norsk Teknisk Museum er Norges største tekniske, naturvitenskapelige og medisinske museum og er blant Norges best besøkte museer. Museet har økt besøkstallet radikalt de senere år. Fra 2006 til 2008 økte besøket med over 30 prosent . Besøkstallet var i 2008 rundt 208 000.

Norsk Teknisk Museum har faste og temporære utstillinger på rundt 12 000 kvm. Utstillingene har hovedfokus på utviklingen i de siste 150 år, og skildrer samspillet mellom teknikk, vitenskap, medisin og samfunnet for øvrig.

Museet har omtrent 50 000 gjenstander i sine samlinger. Museet har fra før en omfattende fotosamling på omkring 300 000 fotografier.

Museet er i hovedsak finansiert gjennom offentlige midler, men samarbeider også finansielt og faglig med private aktører for å realisere utstillings- og samlingsprosjekter.
Arne Knudsen - Edsavleggelsen i Stortinget H.K.H Kong Harald og H.K.H Dronning Sonja, 1991
Edsavleggelsen i Stortinget H.K.H Kong Harald og H.K.H Dronning Sonja, 1991
Arne Knudsen
H.M. Kong Harald etterfulgte sin far, Kong Olav V, som Norges Konge 17. januar 1991. Bildet viser edsavleggelsen for Stortinget.
Arne Knudsen -
Arne Knudsen
I samlingen finnes blant annet bilder som dokumenterer norsk industri.

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu