Spirituelt fotografi

Kan fotografi karakteriseres som magisk og spirituelt? Jeg vil påstå at en fotograf kan fange noe annet enn virkeligheten, men at det krever en ekstraordinær fotograf for å oppnå et slikt uttrykk. Den amerikanske biologen og fotografen Carll Goodpasture er mannen bak boken Conversations with a Star. Norwegian Shore in Solstice Light – den første utgivelsen om pinholefotografi i Norge.
From the very beginning, whether lensed or pinhole, photography both fascinated and frightened man as he wandered in search of his rightful place in the universe. Lauren Smith, 13.

Pinholefotografi
Pinholefotografi er en alternativ kameraprosess som kan spores helt tilbake til antikken, og defineres som å fotografere uten optikk. Det fikserte fotografiet slik vi kjenner det, ble ikke oppfunnet før 1839, så det er viktig å poengtere at pinholefotografi er en kameraprosess og ikke en trykkeprosess. Et negativ fra et pinholekamera kan kopieres på ethvert fotopapir, og det er ikke nødvendigvis lett å skille et pinholefotografi fra et linsebasert fotografi. Men pinholefotografi har allikevel et særegent estetisk uttrykk, og magien ligger like mye i teknikken som i uttrykket.

(…) it is no accident, but rather a marvel, that through a tiny circular opening dreams and other realities can leave their enchanting design. Terence Pitts, The Visionary Pinhole, 9.

Tålmodighet og magi
I motsetning til moderne fotografi krever et pinholefotografi tålmodighet gjennom eksponeringstid på opp til flere timer. Pinholefotografiet representerer dermed motsetningen til “å fange øyeblikket”, som er et av det fotografiske mediets hovedkarakteristikker. Et pinhole kan på mange måter heller sammenliknes med det filmatiske mediet på grunn av dets evne til å dokumentere en scene over tid.

Pinholefotografiet og dets estetiske uttrykk utfordrer den vanlige definisjonen av hva et fotografi er. Vi er vant til å se på et fotografi som bevis på noe som har skjedd, og dermed som et uttrykk for virkelighet. Vi tror i utgangspunktet heller på at et fotografi forteller oss sannheten, sammeliknet med at et maleri representerer en udiskutabel representasjon av noe objektivt og virkelig. Men hva er egentlig sannhet? Og hva hindrer sannheten fra å være magisk? Goodpastures eksepsjonelle pinholefotografier er virkelige, intuitive og samtidig fortryllende. Ikke mange fotografers arbeider kan beskrives på denne måten.

While society continued to recieve photographic messages about what it should or should not want, think, purchase, and be, the pinhole artist turned his back on convention and convenience. With his own hands, the pinhole artist fashioned cameras that would allow him to employ chance, coincidence, and intuition as he explored the mysteries of life. Lauren Smith, The Visionary Pinhole, 15.

Gammel og ny teknikk
Det er generelt svært få publikasjoner om pinholefotografi, og Goodpasture har utgitt den første boken om den spesielle teknikken i Norge. Det unike fotoprosjektet Conversations with a Star. Norwegian Shore in Solstice Light er en drømmeliknende presentasjon av ulike landskap under sommer- og vintersolverv.

Goodpastures fotografier skiller seg fra tradisjonelt landskapsfotografi i storformat. Han forklarer at negativene scannes til digitale filer, gjøres skarpe og printes i mindre størrelser enn negativet. Den øyeblikkelige reaksjonen fra andre fotografer på Goodpastures fotografier er ofte “Jeg har aldri sett slike pinholefotografier!”

- Well, for one thing, never point a pinhole at the sun because light-flare will ruin the image. I’ve found ways to control and use the “effect” of light flare as an expressive tool and as an element in composition. Note that about half of the pictures in the book include the sun’s disk in order either to create flare or to enhance the intrinsic very low contrast, which is the “nature of the beast” in pinhole. Most of the pictures in the book do indeed surpass traditional pinhole in regards to image sharpness. I use exposures that result in not what’s seen but what’s hopefully envisioned, forklarer Goodpasture.

Goodpasture innrømmer at pinholefotografi er en teknisk utfordrende prosess often preget av merkelige forvrengninger som lysbluss, fotografiet er aldri helt fokusert, sterke vignetter i tetthet, kontrast, oppløsning og uendelig dybdefokus. Men det er nettopp dette tilfeldighetsaspektet som skaper det mystiske uttrykket som plasserer pinholefotografiet mellom fakta og fiksjon.

Man is ultimately a dreamer who searches for the rainbow´s end, who wishes upon the evening star, and who might even call upon a wandering fortune teller. The pinhole describes a man´s reverie (…) Lauren Smith, The Visionary Pinhole, 16.

Goodpastures fotografier karakteriseres av fotografens tilsynelatende fraværenhet og stillhet. Fotografiske arbeider presenterer ofte inngrep og iscenesettelser kontrollert av fotografens ønske om å presentere en spesifikk del av virkeligheten. Fotografen har ofte et ønske om å kontrollere og gripe inn i virkeligheten, og skape et uttrykk for et nøye planlagt konsept. På den andre siden gir et fotografi ofte uttrykk for å representere “et uberørt og tilfeldig” øyeblikk. Dette er to tilsynelatende dualiteter som møtes i det fotografiske mediet. Goodpastures fotografier passer derimot ikke til noen av disse karakteristikkene.

Goodpasture skriver i boken Conversations with a Star: “While it`s fascinating to discover an alternative process like pinhole, one still has to translate perception into picture. I was also drawn to the simplicity of pinhole and excited by the idea of reducing my technological footprint.”

Goodpasture arbeider med det fotografiske mediet på en annen måte enn andre samtidsfotografer da han benytter seg av den tidkrevende pinholeteknikken, men også på grunn av motivene og temaene har velger å vise oss. I arbeidene hans presenteres naturen i lys av seg selv - ikke kontrollert og manipulert av mennesker.

In a conceptual sense, the camera work is an attempt to visualize the elements of human consciousness that contribute to our understanding of the natural and cultural history of a place. Carll Goodpasture, Imagining Place.

Mer enn teknikk
Goodpasture møter det norske landskapet med en nysgjerrighet og vitenskapelig forståelse som norske naturfotografer bør strekke seg etter. Det er umulig å skrive om Goodpastures fotografier og kun understreke den fotografiske teknikken han benytter seg av, fordi et fotografisk uttrykk er så mye mer for ham en teknikk. Som Chellis Glendinning skriver i forordet til boken Conversations with a Star: "Goodpasture is a man of the earth. And an artist of the earth."

Goodpasture er del av en lang tradisjon landskapsfotografer som har dokumentert naturen, men han skiller seg ut ved måten han jobber med naturfenomener på. Han presenterer hvordan astronomiske hendelser som soloppgang, solnedgang, jevndøgn, vinter- og sommersolverv, påvirker naturen.

- The pinhole photographs were taken at celestial turning points, thus playing with the idea of mapping the Zodiac and tracking the sun´s seasonal traverse. The term “Solstice Light” in this sense alludes to celebrating man´s place in the cosmos, an intellectual activity to which humans have dedicated themselves since Paleolithic time: the attempt to make sense of the movement of the heavenly bodies thus inventing myth, creation stories, and the calendar, forklarer Goodpasture.

Goodpasture er en fotograf som følger solen. Hans fotografiske uttrykk karakteriseres av ærlighet, men også magi. Arbeidene som presenteres i Conversations with a Star er samtidig både vakre, uforklarlige, bevegelige, fortryllende og virkelige – fotografert på naturens egne premisser, tilrettelagt av en naturens mann og kunstner.

Kilder:
Carll Goodpasture, Gray Sutherland, Sidsel Mørck, Terje Vigens Båt. Images of Nature Consciousness in Coastal Norway, Gjettum, Norway: Imago, 2006.

Carll Goodpasture, Imagining Place. Photographs of a tall grass prairie – eastern deciduous forest ecotome, Gjettum, Norway: Imago, 2009.

Carll Goodsasture, Chellis Glendinning, Liv Gudmundson, Gray Sutherland, Conversations with a Star. Norwegian Shore in Solstice Light, Gjettum, Norway: Imago, 2010

Eric Renner, Pinhole Photography. Rediscovering a Historic Tecnique. Boston. London: Focal Press, 1995.

Lauren Smith, Gibbs M. Smith, The Visionary Pinhole. Salt Lake City: Inc. Peregrine Smith Books, 1985.

Boken kan kjøpes på Tronsmo og på Preus museum i Horten.

Engelsk versjon av artikkelen
 -
Carll Goodpasture - Equinox, pharahelion
Equinox, pharahelion
Carll Goodpasture
Carll Goodpasture - Solstice Jettgrite
Solstice Jettgrite
Carll Goodpasture
Carll Goodpasture - Solstice sunrise
Solstice sunrise
Carll Goodpasture
Carll Goodpasture - Solstice, Barrents Sea
Solstice, Barrents Sea
Carll Goodpasture
Carll Goodpasture - Solstice, Gjernestangen
Solstice, Gjernestangen
Carll Goodpasture

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Stig W.
Det er en nydelig bok!
Og han kommer for å prate på fotograf-forumet Cyan :arena i Oslo på mandag 30.januar
http://www.facebook.com/events/242053612539033/
25.1.2012
Jens Petter K.
Les Carll Goodpastures artikkel om å produsere fotoboker selv på nettstedet til Norsk Fotohistorisk Forening - Preus museums venner: http://nfhf2.wordpress.com/2011/08/25/an-approach-to-the-...hoto-book/ (engelsk tekst)
25.1.2012
Mads R.
Bra artikkel!
25.1.2012
Steinar Dahlen V.
Kunne da hold dere til eit språk i staden for å ha engelsk og norsk omkvart anna. Ser gjerne at dere følger opp med ein artikkel om korleis lage eit pinhole camera...
24.1.2012
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu