Utstilling
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Museum of Hope

Museum of Hope er Hege Dons Samset (f.1969) første store separatutstilling i Trondheim. Utstillingen tar utgangspunkt i det analoge fotografiet og viser en serie opplevelsesbaserte installasjoner med lyd, projeksjoner video og fotografi.
PRESSEMELDING:

Fokus i utstillingen er vår iboende kraft til overlevelse og hvordan mennesket tilpasser seg livets ulike forutsetninger. Det vakre og det grusomme i livet speiles her gjennom naturen, i hvordan den gir og tar. Ved bruk av egne utviklede fortellerteknikker skaper Hege Dons Samset absurde bilder på hvordan mennesket prøver, feiler og snubler seg gjennom livet. Over en rekke år har Dons Samset lagt sitt arbeide til øde steder som Påskeøya, Atacama-ørkenen, Patagonia, Lofoten, Island og Grønland. Kjernen i hennes kunstneriske metode er reisen og utforskingen av landskapet og hvordan mennesker overlever og eksisterer i ekstreme situasjoner og miljøer.

Trondheim Kunstmuseum – avdeling Gråmølna
Besøksadresse: Trenerys gate 9, Trondheim
Mer info: www.tkm.museum.no
Hege Dons Samset - Sort gren / Black branch
Sort gren / Black branch
Hege Dons Samset
Analogt fotografi, RA-4 C-print, Hand Made, 71 x 104,5 cm, 2011
Hege Dons Samset - Miss Loeb never acted her age
Miss Loeb never acted her age
Hege Dons Samset
Analogt fotografi, RA-4 C-print, Hand Made, 51,8 x 77,5 cm, fra serien The world is saved, 2009
Hege Dons Samset - Hope / Esperanza
Hope / Esperanza
Hege Dons Samset
Installasjon; Projeksjon av analogt fotografi, Lyd, 28:04 min, høytalere, bass forsterker, 2009

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu