Utstilling
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Green Green Grass

Line Helen Danielsen viser med sin andre separatutstilling fotografier, installasjoner og silketrykk med motiver fra kystlandskapet. Åpning lørdag 7.juli kl. 12 på Kulturhuset Bølgen.
PRESSEMELDING:

Larvik Kunstforening i samarbeid med Bølgen presenterer:

LINE HELEN DANIELSEN
GREEN GREEN GRASS
7.7 - 29.7


Fotografier og installasjoner
Green Green Grass er Line Helen Danielsens andre separatutstilling og handler om koblingen mellom natur og følelsen av tilhørighet eller hjem. Utstillingen består i stor grad av fotografier, installasjoner og silketrykk basert på materiale samlet inn på Helgelandskysten og på Island. Kystlandskapet framstilles gjennom en blanding av nostalgi, romantikk og realisme, eller en slags hverdagsromantikk. Enkeltindividets møte med naturen står sentralt, og subjektets opplevelse av det sublime i naturen.

Line Helen Danielsen er født og oppvokst i Mosjøen og på Helgelandskysten, som utstillingen i stor grad inspireres av. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet i 2003 og har også Master i Kunsthistorie. Hun har vært aktiv med utstillinger i inn- og utland, og har særlig jobbet med kunstnerinitierte prosjekter utenfor de etablerte institusjonene. Eksempler på dette er prosjektet ”Relocated” ved Bjørgvin Fengsel utenfor Bergen, anmeldt av Tommy Olsson i Billedkunst i 2007 med tittelen ”Langt, langt borte” (http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=1291). Danielsen jobber i stor grad prosjektbasert, noe som fører med seg en stor variasjon i valg av teknikker og materialer. Disse spenner fra fotografi, tegning, installasjon, video, foto og grafikk.

Green Green Grass er en tematisk videreføring av kunstprosjektet Homeward Bound, som ble utstilt ved Galleri BOA i januar 2010. Mens Homeward Bound i stor grad handlet om minnene og en lengsel etter hjemmet, handler Green Green Grass i tillegg til hjemmet og fortiden også om naturen og det urørte.

Det fins en spenning i tittelen, både Homeward Bound og Green Green Grass er strofer hentet fra kjente amerikanske visesanger (Homeward Bound av Simon & Garfunkel og Green Green Grass of Home av Curly Putman). Green Green Grass som utstillingstittel er en ufullført sangtittel som gir assosiasjoner til natur, jord, country, fortid, nostalgi, lengsel, og håp. Melankoli er et viktig stikkord, og utstillingen har et kontemplativt helhetsuttrykk. Den bærer også preg av stor variasjon i teknikk og materialbruk, selv om man kan si at de fleste arbeidene på ett eller annet vis er fotobasert. Fotografiet fungerer som både skissebok og som eget materiale for kunstneren, og danner grunnlag for videre bearbeidelse gjennom photoshop eller en videreføring til andre teknikker som silketrykk. Motivet er i stor grad kystlandskapet, natur, rustne eller forfalne bygninger, tåke, isolerte hus eller fyrtårn, og fargene er dempete. Ofte er komposisjonen enkel, og flaten oppdelt i felt, linjer, etc. Ved å arbeide på denne måten skapes en kontrast mellom et enkelt fotografisk uttrykk og et mer komplekst motiv med mye tekstur og historie knyttet til seg. Det demper noe av den romantiske undertonen som fins i landskaps- eller naturmotiver. Noen fotografier er digitale, mens andre er analoge sort/hvitt fotografier.

Åpning lørdag 7.juli. Utstillingen varer til og med søndag 29.juli.
Line Helen Danielsen -
Line Helen Danielsen
Plakat til utstillingen Green Green Grass
 -
 -
 -

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu