Fotografier av Dan Skjæveland

Utstillingen 'Photographs' som nå vises i Oslo Prosjektrom består av en rekke bilder tatt i Rogaland, Paris, Mexico, Spania og USA i løpet av en toårsperiode. Vi har emailintervjuet Dan Skjæveland i forbindelse med utstillingen.

Dan Skjæveland

- Kan du utdype litt hva som er tematikken i utstillingen?

- I løpet av de siste årene har jeg valgt å ikke jobbe med forhåndsdefinerte prosjekter, men heller latt fotografiske spørsmål styre valgene jeg tar. Disse spørsmålene er i konstant endring, men som eksempel kan jeg si at i senere tid har jeg vært opptatt av hvilken rolle kontekst spiller for vår tolkning av bilder.

- Når jeg ble tildelt utstillingsplass i Oslo Prosjektrom ble det naturlig å se over alt arbeid fra de siste to årene og forsøke å finne et mønster. Det som var mest tydelig for meg er at det har vært en utvikling i arbeidet, og at man i en viss grad kan spore denne fra de første bildene til de siste. Det ble naturlig for meg å bygge utstillingen rundt dette.

- Man kan si at utstillingen handler om hvordan arbeid på organisk vis kan utvikle seg i løpet av to år. Man kan også si at utstillingen handler om fotografiet og alt dette kan være.

- Tematikken er ikke så veldig viktig for meg. Jeg ønsker at besøkende skal kunne se bilder som inviterer til refleksjon rundt hva et fotografi er og hvilke roller det kan ha.

Dan Skjæveland

- Hvorfor vil du gi publikum et innblikk i den kunstneriske prosessen, og på hvilken måte gjør du det?

- For meg er det en ny måte å presentere arbeidet på. Det er prosessen jeg er interessert i, så hvorfor ikke invitere publikum til å ta del i dette. Dersom dette kan bidra til at publikum bruker lengre tid med bildene - på jakt etter hva det er fotografen er interessert i og hvor dette passer inn i forhold til eldre og nyere arbeid - så tror jeg det bidrar til en bedre opplevelse.

- Et gjennomgående mønster ved utstillinger jeg besøker er at folk bruker for lite tid på bildene. Dette er en måte å forsøke å aktivere publikum på.

- De 68 bildene i utstillingen er sortert tilnærmet etter kronologisk rekkefølge og plassert enkeltvis eller i små grupper. Jeg har inkludert tre serier hvor jeg forsøker å belyse noen av de forskjellige valgene en fotograf tar, og hvordan dette påvirker det endelige fotografiet. Hver serie består av to bilder tatt av noenlunde samme motiv, og i en av seriene har jeg fotografert motivet både i stående og liggende format. Publikum får her muligheten til å vurdere hviket bilde som er mest interessant av de to og hvorfor.

Dan Skjæveland

- Kan du si noe om hvordan den kunstneriske prosessen er for deg?

- Jeg fotograferer som regel mer eller mindre rundt dørene. Hvor denne døren er varierer noe. Som mange andre forsøker jeg å jobbe tilsynelatende instinktivt. Dersom noe vekker interessen min så fotograferer jeg det. Med jevne mellomrom vurderer jeg bildene jeg har tatt og dersom noen vekker interessen min igjen så beholder jeg. Etterhvert forsvinner noen av disse bildene, men et lite utvalg får lov til å bli på harddisken. Når muligheten for en utstilling er i luften besøkerjeg bildene igjen og forsøker å få et overblikk over hva jeg sitter på og hva fellesnevnere er.

- Utover dette kan jeg nevne at mye tid går til å lese om fotografiet, studere andre sine bilder og å diskutere fotografiet.

Dan Skjæveland

Dan Skjæveland (1987) ble antatt på Høstutstillingen i 2014 og har mottatt flere stipend for sitt arbeid; blant annet fra Statens kunstnerstipend. Han er selvlært og medlem av UKS og NBK. I senere tid har han studert sammen med den amerikanske fotografen Bill Dane.

Utstillingen 'Photographs' vises i Oslo Prosjektrom. Den henger til og med 1. mai.

Dan Skjæveland

Dan Skjæveland

Dan Skjæveland

Dan Skjæveland

Dan Skjæveland

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu