Utstilling
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

#JEG - fra selvportrett til selfie

Higen etter stadig nye måter å fremstille seg selv på har gjennom historien motivert mennesket til å ta i bruk nye teknologier, og til å utvikle nye sjangere og estetiske uttrykk.
Vi speiler oss hele tiden. Fra vi som spedbarn smiler og får respons, i daglige morgenrutiner, eller vi sammenlikner oss med andres prestasjoner i konkurranser eller i hverdagen. Vår forståelse av oss selv er på bakgrunn av det samfunnet vi lever i og de menneskene vi ser rundt oss, omgås eller ser opp til. Samtidig er det å bli kjent med seg selv en viktig del av prosessen å bli et selvstendig menneske i fellesskap med andre.

Portretter, selvportretter eller selfies som vi deler med andre og er stolt av, er bilder på hvordan vi vil bli sett og rammen for «romanen» om våre liv. Fotografier er ikke entydige. Hvor mye kan vi styre hvordan andre leser bildene av oss? Er det vi som bestemmer forståelsen eller er det teknikken, sammenhengen og omgivelsene som i større grad enn vi er klar over tar styringen?

Kunstnere har i større grad enn vanlige folk benyttet selvportrettet til å kommentere eller stille spørsmål ved samfunnet eller vedtatte normer. Ved å bruke seg selv kan man både analysere levekår og arbeidsforhold, fotohistorie og medias bruk av bilder og se på hvordan man konstruerer identitet. Og nettopp identitet er kjernen i #Jeg.

Utstillingen er en undersøkelse av selvportrettet og dagens selfiekultur. Hvor er forskjellene synlige og hva avspeiler fotografiske selvfremstillinger om samfunnene de er oppstått i og om oss som individer?

Utstillingen er en spennende og interaktiv utstilling som både presenterer kjente fotografer og kunstnere, vanlige menneskers bilder av seg selv og forskning gjort på selfie-fenomenet i den senere tid. Det vil ellers både være mulighet for å ta selfies, leke med speil, benytte en god «gammeldags» fotoautomat og å tegne portrett av seg selv.

Utstillingen er et samarbeid med Lin Prøitz og Kristoffer Eliassen, som våren 2016 gir ut e-boka «SELVBILDE – fra selvportrett til #selfie.»
Stefan Schröder - Contributor, Ekeberg, 2009. C-print. Kunstnerens eie.
Contributor, Ekeberg, 2009. C-print. Kunstnerens eie.
Stefan Schröder
Mimsy (Margaret Irene) Møller -
Mimsy (Margaret Irene) Møller
Selfie med little Steven/Steven van Zandt, 2015. Tilhører Preus museums samling.
Fotograf ukjent -
Fotograf ukjent
Ali Riza Mohammadi i båt på middelhavet sammen med andre flyktninger, 2015. Tilhører Preus museums samling.

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu