Hans Martin Ø.
Mens man venter på Irix egen filterholder til deres 15/2.4, kan man enkelt modifisere Nisi V5 Pro for 100 mm. kvadratiske filtre, slik at den kan brukes på også dette objektivet. Først skaffer du deg en adapterring på 95 mm. Denne erstatter den innvendige holderen for polarisasjonsfilter. Deretter skrur du fra hverandre holderen, og fjerner det ene sporet til kvadratiske filtre, slik at du kun kan bruke to kvadratiske filtre på en gang. Burde ikke være noe problem siden du sjelden har bruk for mer enn to filtre om gangen, og du får heller ikke utvidede muligheter med IRIX egen filterholder. Du kan selvfølgelig satse på 150 mm. filtre, men de er mer kostbare enn 100 mm. filtre. Når og om IRIX får satt sin egen filterholder i produksjon og salg, kan du velge å kjøpe denne og forandre Nisi-holderen tilbake til original stand uten problemer.
Åpne uskalert versjon i eget vindu