OBS: Multiple søkeord separeres med komma, ikke mellomrom. Bruk heller ikke fnutter.
blomst, anemone nemorosa, bie - (med komma) vil gi 3 korrekte søkeord.
blomst anemone nemorosa bie - (uten komma) vil gi ett langt feil søkeord.
blomst, "anemone nemorosa", bie - (med fnutter) vil gi feil med et søkeord som inneholder fnutter.
  • Bestillingsreferanse: 08.05.29._01.jpg
    Liljekonvall_Convallaria majalis, Lang gressblomsterflue
  • Bestillingsreferanse: 08.05.29._02.jpg
    Liljekonvall_Convallaria majalis, lang gressblomsterflue_Melanostoma scalare