OBS: Multiple søkeord separeres med komma, ikke mellomrom. Bruk heller ikke fnutter.
blomst, anemone nemorosa, bie - (med komma) vil gi 3 korrekte søkeord.
blomst anemone nemorosa bie - (uten komma) vil gi ett langt feil søkeord.
blomst, "anemone nemorosa", bie - (med fnutter) vil gi feil med et søkeord som inneholder fnutter.
  • Bestillingsreferanse: 15.08.20._180.jpg
    Flaskestarr_Carex rostrata
  • Bestillingsreferanse: 07.06.30._78.jpg
    Døgnflue
  • Bestillingsreferanse: 11.07.20._130.jpg
    Flaskestarr_Carex rostrata