Støgonøse, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.03.17._53.jpg
Bildet inngår i albumet Filefjell -