Ala, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.09.23._34.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -