Stølsnøse, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.09.18._02.jpg
Bildet inngår i albumet Filefjell -