Fra Marabøtthødnet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 20.07.24._188.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -