Kortnebbgås_Anser brachyrhynchus
Bestillingsreferanse: 18.04.10._0775.jpg
Bildet inngår i albumet Gås -