Fra Slettfjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 13.09.21._08.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -