Hensåsen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 13.09.22._12.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -