Buføring, Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.09.30._017.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -