Gravand_T. tadorna og tjeld_H. ostralegus
Bestillingsreferanse: 06.06.05._033.jpg
Bildet inngår i albumet Tjeldfam -