Hensåsen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 22.03.05._12.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -