Vanlig hageblomsterflue_Syrphus ribesii
Bestillingsreferanse: 09.09.13._29.jpg
Bildet inngår i albumet Blomsterfluer -