Frøyas perlemorvinge_Boloria freija
Bestillingsreferanse: 22.06.13._096.jpg
Bildet inngår i albumet Sommerfugler -