Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 08.08.30._043.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -