Skogstorkenebb_Geranium sylvaticum
Bestillingsreferanse: 09.06.27._13.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -