Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 07.05.12._19.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -