Flæin, Nord Aurdak kommune
Bestillingsreferanse: 04.09.09._238.jpg
Bildet inngår i albumet Nord Aurdal kom -