Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 11.04.29._09.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -