Mot Slettefjellet, Valdres
Bestillingsreferanse: 10.01.25._58.jpg
Bildet inngår i albumet Vestre Slidre kom -