Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 13.02.02._52.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -