Skogadalsbøen, Utladalen
Bestillingsreferanse: 1999.07.31._06.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -