Heimre Hjelledalen, Utladalen
Bestillingsreferanse: 08.08.16._09.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -