Laglim, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 15.08.10._56.jpg
Bildet inngår i albumet Vann -