Vettismorki, Utladalen
Bestillingsreferanse: 09.06.17._48.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -