Vettisfossen, Vettismorki, Utladalen
Bestillingsreferanse: 08.08.22._64.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -