Vettismorki, Utladalen, Årdal kommune
Bestillingsreferanse: 08.08.16._32.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -