Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.05.13._09.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -