Clymena Eighty-eight_Diaethria clymena peruviana
Bestillingsreferanse: 08.10.02._105.jpg
Bildet inngår i albumet Sommerfugler -