Barn med sommerfugl
Bestillingsreferanse: 06.07.01._67.jpg
Bildet inngår i albumet Barn -