Storlifjellet, Valdres
Bestillingsreferanse: 04.09.09._213.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -