Nørre Syndin, Valdres
Bestillingsreferanse: 04.09.09._159.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -