Mot Nøsen og Grønsennknipa.
Bestillingsreferanse: 04.09.09._254.jpg
Bildet inngår i albumet Vestre Slidre kom -