Mjellknapp, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 05.10.04._05.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -