Skogstorkenebb_Geranium sylvaticum
Bestillingsreferanse: 09.06.25._02.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -